Biografia

Manuel Alcayde

Nascido a 7 de Maio de 1954 em Cuba.
Lecciona Pintura, Cerámica e Escultura no Instituto Superior de Artes e Cultura (ISArC) na Machava.